Contributie

De maandelijkse contributies voor het jaar 2018 zijn als hieronder vermeld.

Pupillen14,00
Junior D/C15,25
Junior A/B16,50
Sen/Mas18,25
Jeugdlooplid5,00
Jeugdlooplid al baanlid2,00

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Indien u dit niet wenst, krijgt u een factuur voor drie maanden aan het begin van elk kwartaal. Hierbij wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De kosten van het Atletiekunie-lidmaatschap worden apart in rekening gebracht.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, houd er dan rekening mee dat bij afmelding na 28 november, u nog weer kosten voor de Atletiekunie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd bent. Wij dienen afmeldingen voor 1 december door te geven aan de Atletiekunie. Bij te late afmelding, worden de kosten voor het nieuwe jaar wel in rekening gebracht.

Deze bijdrage voor de Atletiekunie wordt door ge:ind in het eerste kwartaal van het jaar (meestal medio februari).

Contributie Atletiekunie per jaar

LidcategorieBasis-
contributie
Wedstrijd-
licenties
Totaal
Pupillen15,05
8,15
23,30
Junioren15,9014,5030,40
Senoren/Masters17,2023,2040,40
Recreanten  17,20
Recreanten pupillen15,05
Recreanten junioren15,90
Overig17,20
Administratiekosten nieuwe leden  6,75
Overschrijvingskosten bestaande leden  9,95

Bovenstaande bedragen gelden tot de jaarvergadering in april 2019. Onder voorbehoud van fouten.