Atletiekvereniging voor Stadskanaal e.o.

De maandelijkse contributies voor het jaar 2017 zijn als hieronder vermeld.

Pupillen 14,45
Junior D/C 15,25
Junior A/B 16,50
Sen/Mas 18,25
Jeugdlooplid 5,00
Jeugdlooplid al baanlid 2,00

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Indien u dit niet wenst, krijgt u een factuur voor drie maanden aan het begin van elk kwartaal. Hierbij wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De kosten van het Atletiekunie-lidmaatschap worden apart in rekening gebracht. Dit geldt niet voor jeugdloopleden, want deze kosten zijn al in het lidmaatschap opgenomen.

Hiervoor ontvangt u een factuur in de maand oktober. Deze factuur moet voor 20 november betaald zijn. Jahn II moet voor 1 december de afmeldingen voor het nieuwe jaar doorgeven, anders zijn wij verplicht de contributie voor een heel jaar door te betalen.

Contributie Atletiekunie per jaar

Lidcategorie Basis-
contributie
Wedstrijd-
licenties
Totaal
Pupillen 14,45 7,85 22,30
Junioren 15,25 13,90 29,15
Senoren/Masters 16,45 22,25 38,70
Recreanten 5,00
Administratiekosten nieuwe leden 6,75
Overschrijvingskosten bestaande leden 9,95

 

Bovenstaande bedragen gelden tot de jaarvergadering in april 2018. Onder voorbehoud van fouten.